Vil ha felles kommunal journal

Regjeringen bevilger 20 millioner kroner til et forsprosjekt som skal utrede felles digital journalløsning i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det er helseminister Bent Høie (H, bildet) og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP) som avslører nyheten i Dagens Medisin, én dag før Revidert budsjett legges fram.

Felles digital journal betyr at alle kommunale helse- og omsorgstjenester, også private tjenesteytere med kommunale avtaler, skal over på samme løsning.

– Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om “Én innbygger – én journal”, sier helseminister Bent Høie til avisen.

Sylvi Listhaug sier kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. Særlig ser vi dette på områder der et stort antall aktører har behov for å ha oppdatert informasjon, slik som legemidler og planer for videre pasientbehandling.

Forprosjektet skal utrede hvem som skal ha ansvar for å anskaffe, etablere, innføre, drifte og forvalte løsningene, opplegg for finansiering og hvordan kostnadene skal fordeles. Prosjektet skal ledes av Direktoratet for e-helse i samarbeid med kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører.

Se sak i Dagens Medisin…

Se pressemelding fra Regjeringen (14. mai 2019)…