Ultralyd på frammarsj

– Ultralyd innen muskel- og skjelettdiagnostikk er på frammarsj, sier Jørn Bjørnaas. I oktober starter han og Ultralyd Trøndelag en ny kursrunde med Servicekontorets populære ultralydkurs.

Ultralydundersøkelse av muskelskjelettapparatet startet tidlig i Danmark, Tyskland, USA og Spania. Ultralyd Trøndelag, med manuellterapeut Bjørnaas og fysioterapeut Frode Garmannvik, var først ute med egne utdanningskurser i Norge for ti år siden. Siden 2011 har Servicekontoret brukt Ultralyd Trøndelag til å undervise på sine kurs. Manuellterapeutene Eirik Hauger og Geir Vollstad bidrar også som lærere på disse kursene.

Nyttig undersøkelsesmetode

Bjørnaas mener nytten av metoden blir bedre ettersom man lærer mer.

– Det er blitt lettere å finne rupturer og grad av skade tidlig, og det blir lettere å planlegge rehabiliteringsforløp.

– Med god tilgang på MR, er ikke ultralyd overflødig?

– MR har sine fordeler og bruksområder, ultralyd andre fordeler. Studier viser at ultralyd er en like bra, men billigere metode, for å oppdage rupturer av sener, tendinoser og partielle rupturer. På columna, samt for å se inn i ledd, trengs MR. For å oppdage kalk i bløtvev er ultralyd bedre. I USA har radiologimiljøet ved professor Levon Nazarian startet en kampanje for å gjøre diagnostisk ultralyd mer kjent. Ved medisinstudiet i Oslo er ultralyd inne fra første semester.

Bjørnaas tror stadig flere muskelskjelettbehandlere vil ta i bruk ultralyd.

– Som med stetoskopet som avlastet høreluren, er det naturlig med litt nøling. Jeg mener ultralyd burde inn på grunnutdanningen både på fysioterapi og især manuellterapi. Det er synd at utdanningsinstitusjonene ikke har reagert enda.

Mange undervisningstilbud

Inntil det kommer inn i offentlig grunnutdanning, er private utdanninger som gjelder. Servicekontorets kursrekke er ett av flere tilbud på markedet.

– Hvorfor skal muskelskjelettbehandlere velge Servicekontorets kurs? 

– Dette er en rekke på tre kurs a to dager hver, altså et relativt komprimert kursopplegg. Det er en god del patologi fra første kurs, og det er mye kliniske vurderinger med i billedtolking.  Vi har også integrert opplæring i en del ultralydveiledede prosedyrer. Andre kurstilbydere har lengre kursrekker og går saktere fram. Tilbakemeldingene på evalueringsskjema har vært bedre enn vi har turt å håpe, så vi måtte ha gjort noe riktig!

Inspirasjon fra Danmark

Bjørnaas har vært mye i Danmark, der radiologimiljøet ved Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, DUDS har drevet kurser i mange år.

–  Danskene har kommet lengre enn oss og inviterer stadig topp gjesteforelesere inn, som Carlo Martinoli, Philippe Peetrons og Eugene McNally på sine kurser.  Ultralyd Trøndelag la opp malen mye etter de danske kursene. Vi har likevel vi flere kliniske demonstrasjoner, samt mer live filmer i undervisningen.  Ultralyd – som MR og røntgen – må bestandig tolkes i lys av klinikken.

Bjørnaas legger til at medunderviserne Hauger og Vollstad begge har tatt muskelskjelett sonograf-utdanning ved Universitetet i Bergen, og de har tatt Martinolikurser, samt kurser i Danmark og Italia.

– De har et svært høyt nivå, og har lang klinisk erfaring og i bruk av ultralyd.   Frode Garmannvik som var med å starte Ultralyd Trøndelag, har hatt permisjon de siste to år grunnet mange jern i idrettsilden med sine barn.

– Kan man ta flere grunnkurs hos Servicekontoret?

– Absolutt. Faktisk vil jeg anbefale de fleste som har gått tidligere å vurdere å ta opp igjen ett eller alle kursene, fordi man får nye lag av forståelse etter hvert, og får med seg mer.

Lenker