Sykmelding ved e-konsultasjon

Ny lov gir adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon trer i kraft 1. juli 2023. Regelen gjelder for alle med sykmeldingsrett.

Sykmelding etter e-konsultasjon har vært midlertidig tillatt i forbindelse med Covid 19-pandemien. Stortinget har nå vedtatt en endring i folketrygdloven som innebærer at manuellterapeuter og andre med sykmeldingsadgang fortsatt kan sykmelde etter e-konsultasjon med noen begrensninger. Den nye loven trer i kraft 1. juli 2023.

Hovedregelen vil fortsatt være at en erklæring om arbeidsuførhet først kan utstedes etter en fysisk undersøkelse av pasienten. Det nye unntaket er at manuellterapeuten også kan utstede erklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse hvis alle de følgende vilkårene er oppfylt:

1. Pasienten er kjent
2. Pasientens diagnose er kjent for manuellterapeuten
3. Manuellterapeuten kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og
4. Manuellterapeuten anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Med den nye loven blir det også tillatt å sykmelde en pasient etter e-konsultasjon hvis fysisk konsultasjon ikke er mulig og man raskt følger opp med en fysisk konsultasjon. Det blir også tillatt å sykmelde etter e-konsultasjon ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Du kan lese mer om de nye reglene for e-konsultasjon her….