Stortinget vedtok autorisasjon av manuellterapeuter

Stortinget voterte over forslag til endringer i helsepersonelloven i dag og vedtok forslaget om å gi manuellterapeuter egen autorisasjon.

Autorisasjon vil gi en offentlig informasjon om hva slags tilbud pasientene får når de oppsøker en manuellterapeut, sier leder av Norsk Manuellterapeutforening, Peter Chr. Lehne (bildet) til foreningens nettsted.

– Vi vet at manuellterapeutenes yrkesrolle og fullmakter er alt for dårlig kjent både blant pasienter og samarbeidende helsepersonell. En fersk medlemsundersøkelse i Norsk Manuellterapeutforening dokumenterer at dette er tilfelle:

  • Ti av ti manuellterapeuter opplever at pasienter ikke vet at manuellterapeuter kan ta hele ansvaret for undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager.
  • Ni av ti manuellterapeuter rapporterer at samarbeidende helsepersonell har manglende kunnskap om hvilke fullmakter yrkesgruppen har.

Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Pasientfokus vedtok i ettermiddag formelt å autorisere manuellterapeuter som egen helsepersonellgruppe.

– Dette vil styrke pasientsikkerheten, sier Lehne.

Har legefullmakter på muskel- og skjelettområdet
Manuellterapeuter er eksperter på undersøkelse og behandling av sykdom og skader i muskelskjelettapparatet . De har masterutdanning fra universitet, og har i tillegg minimum to års yrkeserfaring fra helsetjenesten. Manuellterapeuter har lignende fullmakter som legenes på sitt fagfelt. Det vil si at de kan sykmelde, henvise til spesialisthelsetjeneste og rekvirere bildediagnostikk. De fleste av landets manuellterapeuter arbeider i kommunehelsetjenesten, mens noen jobber i spesialisthelsetjenesten, landslag m.v.

– Pasienter med muskel- og skjelettdiagnoser står for om lag 1/3 av konsultasjonene hos fastlegene. Manuellterapeuter kan derfor avhjelpe krisen i fastlegeordningen dersom yrkesgruppens rolle blir bedre kjent og utnyttet, sier Lehne.

Oversikt over manuellterapeuter finner du her….

Les mer:
– Norsk Manuellterapeutforening
– Dagens Medisin