Staten dekker smittevernutstyr for kommunene

Manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen. Kommunen får dekket disse utgiftene av staten.

Det skriver Helsedirektoratet i et brev til landets kommuner, ifølge manuell.no

– Beslutningen kommer sent, men godt, og er helt i tråd med hva foreningen gjentatte ganger har krevd, sier Peter Chr. Lehne, leder av Norsk Manuellterapeutforening.

Han ber klinikkene straks ta kontakt med kommunene for å få relevant smittevernutstyr.

Mange klinikker har selv bekostet forsterkede smittevernstiltak.

– NMF vil ta opp spørsmålet med Helsedirektoratet og Helfo i avtalt møte 22. mars.

Fastleger med kommunale avtaler har i lengre tid kunnet motta smittevernutstyr kostnadsfritt fra kommunen, og kommunen får dekket disse utgiftene av staten. Ifølge Helsedirektoratet er terapeuter med driftsavtale med kommunen er en del av kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester, og skal dermed omfattes av samme ordning.

Lenke
Les brevet fra Helsedirektoratet her…