Spørreskjema validert

Spørreskjema som kartlegger mestringstro på å komme tilbake til jobb etter akutte korsryggssmerter er oversatt og validert.

Det er legetidsskriftet.no som skriver at spørreskjemaet The Return-To-Work Self-Efficacy Scale, som er utviklet i USA, er oversatt til norsk. Den norske versjonen heter «Jobb-relatert mestringstro». En analyse som inkluderte 206 deltakere,  viser at den norsk utgaven har en tilfredsstillende krysskulturell validitet og intern konsistens. Les hele saken på legetidsskriftets nettside…