Smerter i skuldre, nakke og/eller armer blant arbeidstakere

Norge ligger over EU-snittet når det gjelder muskelsmerter i skuldre, nakke og/eller armer, men lavere for ryggsmerter og for muskelsmerter i beina.

Det kommer frem av rapporten «Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning», som STAMI presenterte 12. oktober. Rapporten beskriver status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeidsmiljø sammenliknet med Europa forøvrig.

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til arbeidsuførhet, både midlertidig og langvarig. Slike plager er en fellesbetegnelse på smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener eller nerver. De fleste mennesker opplever muskel- og skjelettplager fra tid til annen. Årsakene til langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet er ofte sammensatte. I arbeidssammenheng er det påvist at både mekaniske og psykososiale forhold har betydning for omfanget og intensiteten av slike plager.

I EU er det ryggsmerter som er den mest utbredte muskel- og skjelettplagen, mens det i Norge er smerter i skuldre, nakke og/eller armer. Om lag halvparten av alle norske yrkesaktive rapporterer slike plager. Det er ellers ikke noe tydelig mønster i forekomsten av muskel- og skjelettplager blant landene. Norge ligger lavere enn EU-snittet for ryggsmerter og for muskelsmerter i beina, men noe over når det gjelder muskelsmerter i skuldre, nakke og/eller armer. For muskelsmerter i armer er det en overhyppighet av nordiske land blant dem med høyest forekomst.

Disse plagene er generelt hyppigere blant kvinner enn blant menn, og de øker med alderen. Dette mønsteret er helt tydelig i EU-snittet, og til dels også i Norge. Kvinner rapporterer en tydelig høyere forekomst av nakke- og skuldersmerter, mens forskjellen mellom menn og kvinner når det gjelder andre typer muskel- og skjelettplager, er mindre.

Det er også laget et samlemål på muskel- og skjelettplager, en indeks som angir andelen som i løpet av det siste året har hatt minst én muskel- og skjelettplage, herunder hodepine/øyeplager. Listen toppes av Finland, Frankrike og Danmark, som alle har hatt over 80 prosent muskel- og skjelettproblemer siste år. Også Norge ligger relativt høyt, med ca. 74 prosent. EU-gjennomsnittet ligger rundt 65 prosent.

Her kan du se presentasjonen og laste ned rapporten.