Småøvelser reduserte sykefraværet

Korte pauser og småøvelser for nakke, skulder og rygg i arbeidstiden kan potensielt redusere sykefravær.

Det skriver det danske nasjonale forskningssenteret for arbeidsmiljø på sine hjemmesider. Senteret har gjennomført en undersøkelse blant 70.000 arbeidstakere gjennom to år.

– Resultatene viser at småøvelser på arbeidsplassen er et viktig supplement til mer tradisjonelle arbeidsmiljøtiltak. Men for at det skal lykkes i praksis på lengre sikt, handler det å fremme en kultur med gode vaner. For eksempel at man bruker 10 minutter på småøvelser på formiddagen eller når det er bruk for en kort pause om ettermiddagen, sier professor Lars L. Andersen som har stått i spissen for undersøkelsen.

Ifølge de danske forskerne er småøvelsene særlig relevant i helse- og omsorgssekstoren, hvor det er høye fysiske krav, høyt sykefravær og mangel på arbeidskraft.

– De siste 10 årene har det vært en positiv utvikling i bruken av småøvelser på danske arbeidsplasser, men det er fortsatt en lang vei å gå før det blir normen alle steder. Det krever en kulturendring på danske arbeidsplasser, og det tar tid, sier Lars L. Andersen.

Lenke
Les hele saken på det danske forskningssenteret for arbeidsmiljøs nettsider…