Slår sammen egenandelstak 1 og 2

Regjeringen foreslår endringer i frikortordningen. Funksjonshemmedes organisasjon reagerer på økt egenbetaling.

Dagens ordning opererer med to egenandelstak.

  • Egenandelstak 1 (2460 kroner):
    Omfatter utgifter til lege, psykolog, sykehusbehandling, laboratorier og røntgen og medisiner på blå resept.
  • Egenandelstak 2 (2176 kroner):
    Omfatter utgifter til fysioterapi, behandling av tannsykdommer, rehabiliteringsopphold og behandlingsreiser i utlandet.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å slå sammen de to takene til ett felles egenandelstak på 3.183 kroner.

Dette vil føre til at de 188 000 pasientene i Norge som i dag betaler de høyeste egenandelene, vil spare 1.453 kroner i året, og raskere få gratis helsetjenester, skriver regjeringen.

De som derimot når tak 1, men ikke tak 2, vil få en maksimal ekstrautgift på 723 kroner årlig. Dette omfatter 1,1 millioner nordmenn.

De som i dag ikke når noen av takene, vil være uberørt av endringen. Ifølge regjeringen dreier dette seg om drøyt 2,2 millioner mennesker.

I tillegg til at egenandelstaket justeres utfra forventet lønnsvekst, foreslår regjeringen et ytterligere påslag på 252 kroner. Disse ekstra pengene skal brukes til «ytterligere skjerming av utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling», skriver NRK.no.

Reagerer
Generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Lilly Ann Elvestad sier til NRK at de i høringsrunden var positive til en sammenslåing av takene, forutsatt at egenandelstaket ikke økte.

– Den økningen som kommer nå er høy. Det er folk som allerede er syke som nå må dekke reduksjonene for de som når tak 1 og tak 2. Dette kommer vi til å følge videre, sier Elvestad.

Lenker
Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Nrk.no: Endrer frikortordningen – 1 million nordmenn må betale mer i egenandel