Råd til pasienter med hofteartrose

Hva er egentlig den beste måten å behandle hofteartrose på? Samvalgsverktøy for hofteartrose kan hjelpe pasienter å velge rett behandling til rett tid.

Artrose kan ikke kureres, men ulike behandlinger kan gi mindre smerter og bedre fysisk funksjon. Men siden tilstanden opptrer ulikt hos hver enkelt, kan det være vanskelig å avgjøre hva som er rett behandling til rett tid, fordi sykdommen opptrer forskjellig fra person til person.

– Vi kan ikke si hvordan eller hvor raskt artroseplagene vil utvikle seg. Noen har sterke smerter hele tiden, noen opplever at plagene varierer med aktivitet, mens andre igjen kan ha gode perioder uten smerter. For at pasientene skal bli mest mulig fornøyd med resultatet av behandlingen, bør de ulike behandlingsmulighetene vurderes og diskuteres som et samarbeid mellom pasienten og legen.

Det forteller overlege Knut Egill Parrington Hansen ved ortopedisk avdeling, Vestre Viken HF.

Samvalgsverktøy gjør valget lettere

Espen Brembo. Fotograf: Tine Poppe.

Espen Brembo. Foto: Tine Poppe.

I  dag er Samvalgsverktøy for hofteartrose publisert på helsenorge.no. Det består av tekst og korte filmer med pasienter og helsepersonell, og gir kvalitetssikret informasjon om aktuelle behandlingsmuligheter og hvilke fordeler og ulemper de har. Prosjektleder Espen Andreas Brembo har tro på at det vil være nyttig for alle med hofteartrose:

– Vi tror samvalgsverktøyet vil gjøre det lettere for artrosepasienter å diskutere behandlingsvalg med legen eller fysioterapeuten sin, slik at de sammen finner fram til den beste løsningen, sier han.

Brembo er tilknyttet Vitensenteret helse og teknologi på Universitetet i Sørøst-Norge. Verktøyet er utviklet som en del av doktorgradsarbeidet hans i samarbeid med Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Lenke: Samvalgsverktøy for hofteartrose på helsenorge.no

Faktaboks

  • Samvalg betyr at behandler og pasient sammen kommer fram til en behandling som er i tråd med pasientens verdier og preferanser.
  •  Samvalg er aktuelt når det finnes flere behandlingsalternativer, men ikke noe klart svar på hva som vil virke best.
  • Artrose er den vanligste revmatiske leddsykdommen, og rammer omtrent halvparten oss i en eller annen form i løpet av livet, spesielt fra 50 år og oppover.
  • Artrose er en vanlig årsak til funksjonsnedsettelse og uførhet.
  •  Årsakene til hofteartrose er ikke helt avklart, men kan skyldes faktorer som alder, kjønn, gener, overvekt, medfødte forandringer og skader.