Protestliste fikk stortingsmandat i Finnmark

Ønsker ny sykehusstruktur i hele Norge.

Den lokale listen Pasientfokus får stortingsplass. Det er klart etter at alle stemmene i valget er talt opp. Listen fikk 13 prosent av stemmene i gamle Finnmark fylke, og 41,6 prosent oppslutning i Alta. Pasientfokus ble etablert rundt påsketider i år, og arbeider for at Alta skal ha fødeavdeling, akuttfunksjon og geriatri og at Kautokeino skal ha Alta som lokalsykehus.

– Vi forventer at man ser på sykehusstrukturen i hele Norge slik at det blir tilrettelagt for pasientene og ikke helseforetakene, sier listetopp Irene Ojala til Dagens Medisin.

Kilder: