Pasientforventninger og behandlingsutfall

Positive forventninger har lite å si for behandlingsutfallet for pasienter med nakkesmerter, ifølge nederlandsk studie.

Sammenhengen mellom pasientens forventninger og behandlingsutfall hos nakkepasienter som går til manuellterapeut er lite kjent. En nederlandsk prospektiv cohort-studie der 1195 pasienter og 272 manuellterapeuter deltok, har undersøkt problemstillingen.

Før behandling rapporterte pasientene om sine forventninger. Etter behandlingen rapporterte de behandlingseffekt på funksjon og smerte, samt selvoppfattet bedring.

Resultatene viste at pasientene generelt forventet godt behandlingsutfall. Samtidig var det bare svak sammenheng mellom positive forventninger og faktisk godt behandlingsresultat. Det er en svakhet ved studien at mange pasienter droppet ut i løpet av de tre årene den varte. Forskerne skriver dessuten at den nøyaktige sammenhengen mellom pasientforventninger og behandlingsutfall er kompleks, og at man derfor ikke kan konkludere sikkert ut fra denne ene studien.

Kilde
J-H A M Mutsaers et al.: Recovery expectations of neck pain patients do not predict treatments outcome in manual therapy. Sci Rep. 2020 Oct 28;10(1):18518.