Pasienter kan følge henvisningen

Nå kan pasienter i Helse Sør-Øst se hvor langt henvisningen deres er kommet ved sykehuset. Tjenesten leveres på helsenorge.no og er for alle over 16 år.

Helsenorge.no kan du se status og annen informasjon for henvisninger fra manuellterapeut eller fastlege til sykehus eller spesialist. Pasienter kan blant annet se hvem som har henvist deg og kontaktinformasjonen til sykehuset der henvisningen er sendt. Fram til nå har bare pasienter i Helse Vest og Helse Nord kunnet se sine henvisninger. Nå tilbyr også Helse Sør-Øst denne tjenesten.

– Mange pasienter ønsker å ha mer oversikt over sitt behandlingsforløp på et sykehus. Med den nye tjenesten kan de blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert eller om de har fått time, sier Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Målet er å gjøre det enklere for pasienten å ha oversikt over prosessen fra henvisning er sendt til sykehuset har vurdert den ferdig.

– Vi håper tjenesten vil gi pasientene mer forutsigbarhet når de kan se hvor langt i vurderingsprosessen henvisningen er kommet. Dato og tidspunkt for en eventuell time skal fortsatt sendes i brev, sier Frich.

Lenke
Henvisninger på Helsenorge.no