Paracetamolbruk hos gravide øker risiko for ADHD?

I en kanadisk studie var mors bruk av paracetamol i svangerskapet assosiert med utvikling av ADHD hos barnet.

Mange bruker paracetamol mot muskel- og skjelettsmerter, også gravide kvinner. I studien ble paracetamol påvist i mekonium, spedbarnets første avføring, hos 199 av 345 barn. Ved oppfølging 6–7 år senere hadde 33 av 345 barn fått diagnostisert ADHD, skriver Legetidsskriftet.

Paracetamol i mekonium var assosiert med rundt 2,5 ganger høyere risiko for ADHD sammenliknet med barn uten påvist paracetamol i mekonium.

– Dette er spennende resultater, sier Ragnhild Eek Brandlistuen, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. I tidligere studier med tilsvarende funn er det kun benyttet egenrapportert bruk av legemidler under svangerskapet. Men også denne studien har sine svakheter. Blant annet er det ikke justert for indikasjon for bruk av paracetamol, og studien kan heller ikke si noe om årsakssammenheng. Resultatene viser imidlertid at det bør forskes mer på smertelindring under svangerskapet, både med tanke på effektiv behandling for mor og mulige konsekvenser for barnet, sier Brandlistuen.

Les artikkel i Legetidsskriftet…