Ingvild Kjerkol ny helseminister

Overtar ministerposten etter Bent Høie. Tajik og Borten Moe inn i regjeringen.

Kjerkol er fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, og satt i forrige periode i Stortingets Helse- og omsorgskomite for Arbeiderpartiet.

Hun har sin utdannelse fra NTNU, hvor hun tok en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad med fordypning i psykologi. Hun har også studert drift og vedlikehold av IT-systemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kjerkol har arbeidet som lærer og miljøarbeider i Stjørdal kommune.

Høsten 2013 ble Kjerkol innvalgt på Stortinget. Hun var medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite 2013–2015. I 2017 ble hun Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

I august 2020 ble Kjerkol valgt som leder av Trøndelag Arbeiderparti.

Ny arbeids-, sosial- og integreringsminister er Ap-nestleder Hadia Tajik. Ola Borten Moe fra Senterpartiet blir minister for forskning og høyere utdanning.