Krisen i fastlegeordningen fortsetter

Per 1. februar 2022 sto 150 000 listeinnbyggere uten fast lege. Den negative utviklingen i fastlegeordningen fortsetter i det nye året.

Det viser en rapport fra Helsedirektoratet om Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Andelen listeinnbyggere uten fast lege varierer mellom kommuner. Per desember 2021 hadde 71 kommuner over 10 prosent av listeinnbyggerne på liste uten fast lege. Dette er mest vanlig i små kommuner, men også litt større kommuner som Vestre Toten, Kragerø, Eigersund, Rana, Alta og Gjøvik har en høy andel listeinnbyggere på lister uten fast lege, heter det i rapporten.

Den samlede vikarbruken, målt i antall rapporterte dager med vikar, økte med 13 prosent fra 2019 til 2021. Omtrent 2/3 av denne veksten er knyttet til betjening av ubesatte lister. Ubesatte lister er oftere betjent av flere vikarer i løpet av en periode enn lister med fastlege. Gjentatte vikarbytter  påvirker kontinuiteten og kan redusere kvaliteten i oppfølgingen av den enkelte pasient.

Helsedirektoratet skriver at I parallelt med den manglende legeveksten i kommunene er det en stor vekst av helprivate allmennlegetjenester, som ikke er underlagt samme forskiftskrav til kompetanse, kvalitet og tilgjengelighet, som den offentlige allmennlegetjenesten.

– Bekymringen er at en svekket kommunal allmennlegetjeneste går utover de mest sårbare pasientene, som ikke har tilgang eller mulighet til å betale helprivate aktører for allmennlegehjelp. En slik utvikling kan over tid gi økt sosial ulikhet i helse, svekke kontinuiteten og ved manglende oppfølging, medføre forverring av sykdom.

Les hele rapporten her…

NB. Muskel- og skjelettpasienter kan gå direkte til manuellterapeut for fullstendig utredning og behandling. Manuellterapeuter har lignende fullmakter som legenes på muskel- og skjelettområdet. Egenandeler for manuellterapi er regulerte og inngår i egenandelstaket. Oversikt over manuellterapeuter fins her…