Krever oppmerksomhet om rygg

Ledende ryggforskere krever at muskel- og skjeletthelse, og rygghelse spesielt, anerkjennes som et samfunnsproblem.

Korsryggsmerter er den viktigste enkeltårsaken til folkehelsetap. 29 forskere som har gått sammen om en serie artikler i Lancet, skriver at problemet vil øke på verdensbasis i takt med økt levealder.

En av forskerne, professor Jan Hartvigsen ved Institutt for Idrett og Biomekanikk ved Syddansk Universitet, retter i en pressemelding skarp kritikk av hvordan helsevesenet håndterer ryggproblemer.

– Vi kaster bort penger ved å feilbehandle og holde mennesker med ryggsmerter fast i en pasientrolle som sykeliggjør dem. I stedet for  gi pasientene effektiv behandling og holde dem i arbeid, gir vi dem for mye medikamenter, unødvendige skanninger og operasjoner – og vi sykmelder for mange. Dette kan vi ikke være bekjent av.

Hartvigsen sier at vi har gode, veldokumenterte behandlingsmetoder som virker på mange. Medisin og operasjon er billig for pasientene, men dyrt for samfunnet.

Hvis en del av de pengene som brukes på nåværende behandlinger, i stedet anvendes til utdannelse og trening og, for noen – manuell behandling – vil det understøtte pasientenes evne til å hjelpe seg selv.

– Det mangler vilje til å flytte på ressursene, og så forsker vi alt for lite på området. Ryggsmerter er den hyppigste årsaken til funksjonsnedsettelse i alle voksne aldersgrupper. Likevel bruker vi mindre enn 1 prosent av forskningsmidlene innen helseområdet til å forske på ryggproblemer, sier Hartvigsen.

Lenker