Kostnadseksplosjon for EPJ-prosjekt

E-helsedirektoratets planer om én felles journalløsning for alle kommunale helse- og omsorgstjenester – inkludert fastleger, manuellterapeuter og fysioterapeuter – kan bli mye dyrere enn tidligere antatt.

Direktoratet har tidligere sagt at den felles journalløsningen, Akson, kommer til å koste 11 milliarder kroner. Dagens Medisin skriver nå at de samlede kostnadene for å innføre løsningen vil overstige 22 milliarder når den etter planen er ferdig i 2030.

Akson er tenkt finansiert som et spleiselag mellom staten og kommunene. Staten vil bare finansiere sin andel dersom et tilstrekkelig antall kommuner signerer. Akson-prosjektet arbeider nå med å få kommunene til å underskrive intensjonsavtaler om å deltakelse. Minst halvparten av kommunene (i innbyggertall) utenfor Helse Midt må signere en intensjonserklæring innen 1.juli er kravet fra Helse -og omsorgsdepartementet.

Lenke
Kostnadene for Akson kan komme opp i 22 milliarder, Dagens Medisin