Knebehandling i utakt med forskningen

Mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som samsvarer dårlig med nyere forskningsresultater.

Det skriver spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Robin Holtedahl i en kunnskapsoppsummering i legetidsskriftet.

Knesmerter er blant de vanligste årsaker til konsultasjoner for muskel- og skjelettplager. Men mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som samsvarer dårlig med nyere forskningsresultater. De siste tiårs «standardmodell» for utredning og behandling av atraumatiske kneplager er i utakt med nyere kunnskap. Tiltak for å få ned bruken av MR-undersøkelser ved atraumatiske knelidelser og ytterligere reduksjon av bruken av artroskopi bør ha særlig høy helsepolitisk prioritet. Både pasient og samfunn vil være tjent med en mer kunnskapsbasert tilnærming, skriver Holtedahl i kunnskapsoppsummeringen.

Les hele artikkelen her…