Kirurgi ikke alltid best

Ny norsk studie viser at kirurgi ikke alltid gir bedre resultater for pasienter med nyoppstått skade på akillessenen.

Overlege Ståle Myhrvold ved Akershus universitetssykehus har sammen med kolleger publisert studien «Nonoperative or Surgical Treatment of Acute Achilles’ Tendon Rupture» i New England Journal of Medicine. Studien er et bredt samarbeid mellom fem sentre på Østlandet (sykehusene Ahus, Kalnes og Drammen, samt Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, Nimi).

Å ryke akillessenen er en vanlig skade, og det har lenge vært diskutert hva som er den beste behandlingen. De tre vanligste behandlingene ved akutt skade på akillessenen er ikke-operativ behandling, åpen kirurgi og mini-åpen kirurgi. I studien sammenlignes de tre metodene.

​- Disse tre metodene har aldri blitt sammenliknet i en stor klinisk randomisert studie med et så treffsikkert og pålitelig pasientrapportert utfallsmål som i denne studien, sier Myhrvold.

Studien inkluderte 532 voksne fra 18 til 60 år uten symptomatiske tilleggssykdommer og med fersk skade av akillessenen. Resultatene viser at de fleste pasientene rapporterer om vedvarende symptomer og begrensninger til tross for et tilfredsstillende behandlingsresultat, uavhengig av om de blir behandlet med kirurgi eller ikke.

– Sammenlikningen viser ingen forskjell mellom gruppene hverken når det gjelder pasienttilfredshet, funksjon eller samlet komplikasjonsrisiko. De som fikk operasjon, hadde etter 12 måneder ikke bedre resultat enn de som ikke ble operert, når alle pasientene gjennomgikk samme opptrening med tidlig belastning og mobilisering, forteller Myhrvold.

Risikoen for at akillessenen ryker på ny var noe høyere og risikoen for nerveskade noe mindre uten operasjon.

 

Lenker