– Kirurgi for bekkenleddsmerter var ikke bedre enn liksom-kirurgi

Norsk studie viste at kirurgi for bekkenleddsmerter ikke er bedre enn liksom-kirurgi (placebo). Studien viser at det er en stor placebo-effekt ved avstivning av bekkenleddene.

Oslo Universitetssykehus, OUS, omtaler på sine nettsider en placebokontrollert studie som har undersøkt om såkalt mini-invasiv bekkenleddsavstivning var bedre enn liksom-kirurgi hos pasienter med langvarige bekkenleddsmerter. Resultatene ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet eClinicalMedicine nylig.

Behandling av bekkenleddsmerter er krevende og utfordrende. Mange har prøvd flere ulike behandlingstiltak uten å bli bedre. Selv om bekkenleddet har svært liten bevegelse er det mulig å stive av leddet i håp om å få mindre smerter og økt funksjonsevne. Siden det er usikkert om gode erfaringer med avstiving av bekkenledd skyldtes selve implantatet som settes inn eller om det også var en bidragende placeboeffekt, ville sykehuset gjennomføre en placebo-kontrollert studie. Målet var å finne ut om ekte kirurgi var bedre enn liksom-kirurgi.

Pasienter med langvarige bekkenleddsmerter ble invitert til å delta i forskningsstudien. Halvparten av pasientene fikk operert inn tre implantater i bekkenleddet og den andre halvparten fikk kun et snitt i huden (liksom-kirurgi). 63 pasienter ble inkludert i studien. 59 av disse var kvinner, hvorav 20 var i full jobb. Gjennomsnittsalderen var 45 år (26-63). 32 pasienter ble trukket til implantat (implantatgruppen), mens 31 pasienter ble trukket til liksom-kirurgi (placebo).

Resultatene etter seks måneder var:

  • Pasientene i implantatgruppen hadde en gjennomsnittlig nedgang av smerte på 2,6 smertepoeng. Dette ble målt på en skala fra null (ingen smerte) til 10 (helt uutholdelig smerter).
  • I liksom-kirurgi gruppen var det en reduksjon på 1,7 poeng, som er en betydelig nedgang det også. Da man sammenlignet gruppene med statistiske metoder fant man ut at det ene poenget forskjell i smerteskår ikke var nok forskjell til å bevise at implantatkirurgi var bedre enn liksomkirurgi med tanke på å redusere smerte i leddet.
  • Det var en liten bedring i begge gruppene også når det gjaldt fysisk funksjon og helse relatert livskvalitet, men ikke nok til å bevise at kirurgi var bedre enn liksom-kirurgi.

Da pasientene ble spurt om de hadde hatt noen effekt av inngrepet, svarte 45 prosent av de opererte at de var bedre eller mye bedre enn før operasjonen. Dette var til sammenligning 31 prosent i liksom-kirurgigruppen.

Samtidig var det så mange som 38 prosent i kirurgigruppen ikke hadde hatt noen effekt av inngrepet eller var verre.  Det samme tallet i liksom-kirurgi-gruppen var 21 prosent, men i denne gruppen var det flere som hadde uendret status.

Forskerne ved OUS konkluderer med at studien viste at:

  • kirurgi for bekkenleddsmerter ikke var bedre enn liksom-kirurgi (placebo).
  • det er en stor placebo-effekt ved avstivning av bekkenleddene.
  • noen pasienter blir bra og er fornøyde etter inngrepet, andre har ingen effekt og noen få blir dessverre verre.

– Den store utfordringen er å i forkant finne ut av hvem som kan ha nytte av operasjon og ikke. Målet for fremtiden må være å få et bedre grunnlag til å velge ut de pasientene vi mener kan ha effekt av inngrepet, skriver forskerne.

Kilde
Langvarige bekkenleddsmerter – operasjon eller ikke?