Hypermobile ledd

Hypermobile ledd er en tilstand der flere ledd kan bøyes/strekkes mer enn det som anses å være normalt. Dette er en hyppig tilstand som sjelden gir plager og som ikke skal behandles.

Det skriver Norsk Helseinformatikk på sine nettsider.

Hypermobile ledd forekommer hos 10 til 30 prosent i befolkningen. Tilstanden er hyppigere blant barn og unge enn blant voksne. Kvinner har også oftere unormalt stor leddbevegelighet.  Forskerne strides om dette er en tilstand som gir plager eller som over tid disponerer for for eksempel slitasjegikt.

Dagens kunnskap tilsier at det ikke er grunnlag for rutinemessig å anbefale behandling for hypermobile ledd. Unntaksvis kan likevel enkeltpasienter ha såvidt mye plager, at det er grunnlag for å vurdere tiltak.

Les mer om årsak, diagnoser, behandling og prognose på NHI.no, se her…