Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.»

Utvalget har vært ledet av Gunnar Bovim (bildet), tidligere rektor ved NTNU og administrerende direktør i Helse Midt Norge RHF.

Helsepersonellkommisjonen har vurdert behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Kommisjonen foreslår også tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk til helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene både på kort og lang sikt.

– Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en virkelighetsbeskrivelse som vi sammen må ta på alvor, og sier selv de ble etablert på riktig tidspunkt. Jeg vil takke dem for en viktig rapport. Den viser at vi nå må handle. I felleskap skal vi sikre trygghet, både for dem som har bygget velferdsstaten, og for generasjonene som kommer. Vi trenger særlig flere fagarbeidere, mer heltidsarbeid, og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene sånn at vi fortsatt skal ha en bærekraftig helsetjeneste i verdensklasse – vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utdanningssystemet er viktig for å bidra til gode helse- og omsorgstjenester og for å ruste tjenestenes viktigste ressurs – de som jobber der.

– Utvalget bekrefter at vi går tom for folk før vi går tom for penger. Det betyr at vi ikke bare kan utdanne oss bort fra utfordringene. Minst like viktig er det å sikre at innholdet i utdanningene møter de konkrete behovene i helse- og omsorgstjenestene. Fremover blir det viktig å se hvordan vi kan fjerne flaskehalser for utdanningskapasiteten og legge et godt grunnlag for den omstillingen som både helsetjenesten og samfunnet må ha, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Lenker