Helfo sender frikort digitalt

7. april slutter Helfo å sende frikort for helsetjenester på papir til digitale brukere.

Pasienter som verken har registrert seg på helsenorge.no eller har digital postkasse (Digipost eller e-Boks) vil fortsatt motta frikortet på papir i posten.

Manuellterapiklinikkene kan gjøre det enklere for pasientene ved å

  • bruke frikort-spørringen, slik at pasienten slipper å vise frem frikortet
  • rapportere egenandelene hyppig til Helfo, slik at pasientene får frikortet raskest mulig

​Hensikten med frikort-ordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i egenandeler i løpet av ett år. Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket. Egenandelstaket for 2021 er 2460 kroner.

Pasienten finner frikortet digitalt, kan sjekke registrerte egenandeler og administrere eget kontonummer ved å logge seg på tjenesten «Frikort og egenandeler» på helsenorge.no.

Sjekk «Pasientens frikortstatus»

Den som har fått frikort for helsetjenester har selv ansvaret for å vise frem frikortet.

Det er imidlertid veldig fordelaktig både for helseaktøren og innbyggeren/pasienten at behandler/tjenesteyter har tilgjengelige spørretjenester som gir svar på om vedkommende har frikort/fritak fra å betale egenandel i inneværende kalenderår.

Spørretjenesten «Pasientens frikortstatus» er utviklet til behandlere som utløser egenandeler. Tjenesten vil svare «ja» på søk dersom din pasient har frikortvedtak. Du kan benytte spørretjenesten når du som behandler har behov for denne informasjonen, for eksempel når det er avtalt time for konsultasjon.

Tilsvarende søk benyttes i kontroll av refusjonskravene hos Helfo.

Hvordan får du tilgang til spørretjeneste?

Dersom du ønsker å ta i bruk «Pasientens frikortstatus» eller andre spørretjenester, eller annen funksjonalitet Helfo tilbyr, må du ta kontakt med din EPJ-leverandør for å sjekke om du kan koble deg opp via EPJ-systemet ditt.

Alle oppslag via spørretjenestene blir loggført og kan leveres ut til pasienten dersom vedkommende ber om innsyn.

Pasientene finner frikort og frikortvedtak ved å logge seg inn på helsenorge.no

Her kan du som er helseaktør lese mer om hvordan du kan ta i bruk frikort-spørringen

Helfo-plakat som kan henges opp på venterommet…