Halvparten av unge kvinner sliter med hodepine eller migrene

Halvparten av kvinnene mellom 16 og 24 år sier de har plager med hodepine eller migrene. Det er en økning på hele 20 prosentpoeng siden 2002.

Hele 31 prosent i den samme aldersgruppen sier de er plaget med smerter i kroppen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nettstedet forskning.no skriver at tallene kommer fram i den SSB-rapporten «Kvinners liv og helse siste 20 år» som er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Unge kvinner i dag har litt dårligere helse sammenlignet med jevnaldrende kvinner for rundt 20 år siden. Mens 90 prosent av kvinner i alderen 16–24 år oppga å ha god helse i 2002, var andelen 87 prosent i 2019, ifølge SSB.

Blant kvinner i alderen 25–44 år oppga 85 prosent å ha god helse i 2019, mens 6 prosent sa at helsen var dårlig. Også i denne aldersgruppen er det mange som har vedvarende smerter og plager. 43 prosent oppga å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, og 37 prosent var plaget med smerter i kroppen. Også her er det en betydelig økning de siste 20 årene, ifølge rapporten.

Muskel- og skjelett vanligste grunn til å oppsøke fastlege

Ifølge SSB-rapporten tar kvinner kontakt med fastlegen sin av en rekke ulike grunner, fra regelmessige legesjekker til konsultasjoner i forbindelse med ulike infeksjoner, men særlig er plager og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet vanlig. Her vil vi finne alt fra ryggsmerter, nakkesmerter, ulike typer brudd, artrose (slitasjegikt) og andre revmatiske sykdommer, som blant annet Bekhterevs. Blant gravide er det ikke uvanlig med bekkensmerter, og for noen fortsetter disse plagene også etter endt svangerskap.

Ifølge Levekårsundersøkelsen om helse fra 2019 oppgir 27 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene (16 år og eldre) langvarige rygg- og nakkelidelser, mens 17 prosent kvinner og 9 prosent menn oppgir artrose. Ulike muskel- og skjelettlidelser er den vanligste grunnen til å oppsøke fastlegen og står for 17 prosent av alle fastlegekonsultasjonene blant kvinner. Andelen legebesøk for muskel- og skjelettplager varierer med alderen, og er særlig høy i aldersgruppen 50 til 66 år, her dreier hver fjerde konsultasjon seg om en form for muskel- og skjelettplager. Dette er en aldersgruppe hvor de fleste kvinner fortsatt er i jobb, men hvor slitasjeskader og aldersrelaterte plager kan begynne å vise seg, særlig for kvinner med fysisk anstrengende arbeid.

Lenker