Gir ventetidsløfte

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. I dag presenterte helse- og omsorgsministeren regjeringens ventetidsløfte.

– Min viktigste oppgave som helse- og omsorgsminister er å sørge for at folk i hele landet kan være trygge på at de får helsehjelp av høy kvalitet når de trenger det. Velferdsstaten skal være den beste helseforsikringen vi har i Norge. Derfor er jeg glad for at jeg kan stå sammen med arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og helseforetakene og presentere ventetidsløftet. Ventetidene skal markant ned, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Ventetidene i sykehusene har økt siden 2017. I dag må du i snitt vente 15 dager lenger enn du måtte for sju år siden. Årsakene til økningen i ventetidene er sammensatte, men pandemien har hatt en betydelig påvirkning.

– Vi skal jobbe sammen på nye måter for å snu trenden og sørge for en nedgang i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og 2025, slik at det i perioden blir en markant reduksjon i ventetidene. Gjennom et forpliktende trepartssamarbeid skal vi legge til rette for å ta i bruk alle gode tiltak som virker, sier Vestre.

For å få ned ventetidene skal det satses på tre spor: helsepersonell, innovasjon og samarbeid.

Aktuelle tiltak er bedre ansvars- og oppgavedeling, hensiktsmessige arbeidstidsordninger, kvelds- og helgeåpne poliklinikker, færre rapporteringskrav, og samarbeid med private aktører etter avtale med og prioritering av det offentlige.

 

Lenke
Les hele pressemeldingen fra Helsedepartementet…