Forskningsmidler til Diakonhjemmet og NTNU

Forskningsrådet gir midler til forskningssentre ved Diakonhjemmet og NTNU. Dette skal styrke forskningen på revmatisme, muskel- og skjelettsykdommer og hodepine.

– Sentrene vil gi nytt håp for pasienter som lever med kroniske og alvorlige sykdommer. Pasienter i hele landet skal gis mulighet til å være med i studiene. Sentrene vil også bygge verdensledende kliniske forskningsmiljøer her i Norge. Det er i tråd med regjeringens mål om offentlige helse- og omsorgstjenester i verdensklasse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

REMEDY ved Diakonhjemmet
Diakonhjemmet sykehus får inntil 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY (Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases). Senteret har sitt utspring fra et internasjonalt ledende tverrfaglig forskningsmiljø.

Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre store kliniske studier av høy kvalitet, med publikasjoner i de mest betydningsfulle internasjonale medisinske tidsskrifter, uttaler senterets leder, professor Espen A. Haavardsholm til sykehusets nettside.

Norsk hodepinesenter ved NTNU
Hodepinesykdommer utgjør en stor sykdomsbyrde og er en av de viktigste årsakene til uførhet. Nå skal forskere ved NTNU finne bedre behandling for hodepine og migrene. Senteret ledes av Erling Tronvik og har samarbeidspartnere i alle helseregionene i Norge.

– Hodepinesykdommer er smertefulle og mange opplever at diagnosen ikke blir tatt på alvor. Målet med prosjektet er å bidra til at alle pasienter med hodepinesykdommer tilbys effektiv og treffsikker behandling slik at de kan få bedre livskvalitet, sier helseminister Kjerkol i forbindelse med Forskningsrådets tildeling.