Fastlegene får pasienttilpasset basistilskudd

Regjeringen styrker og endrer finansieringen av fastlegeordningen for at tilgjengeligheten skal bli bedre og pasientene med størst behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol opplyser på en pressekonferanse i dag at fastlegenes basistilskudd endres fra 1. mai slik at det bedre gjenspeiler hvilke pasienter fastlegene har på listene sine. – Det gjør vi for at pasienter med stort behov skal få bedre oppfølging, sier hun.

I dag får fastlegene et fast tilskudd for hver pasient som de har på listen sin uavhengig av pasientens helsebehov. Nå innføres det en ny måte å beregne tilskuddet på. Pasienttilpasset basistilskudd innebærer at tilskuddet som følger med hver pasient avhenger av innbyggerens behov for tjenester. Det vil si at leger som blant annet har mange eldre innbyggere, kvinner og innbyggere på listen fra en kommune eller bydel med lavt utdanningsnivå får mer penger. Legene får også mer penger for pasienter med en helsetilstand som krever mer, eller når pasientene bor i mindre sentrale kommuner.

Endringen betyr at staten øker bevilgningene til basistilskuddene med 720 millioner kroner i effekt for et helt år. Dette er allerede vedtatt i statsbudsjettet 2023.

Lenke
Statsrådens tale på pressekonferansen 14.3.2023