– Dropp skulderoperasjoner

Et internasjonalt ekspertpanel mener operasjon av subakromialt smertesyndrom er unødvendig.

Det er Aftenposten som melder at slike operasjoner bør unngås. Helseminister Bent Høie sier til avisen at han forventer at norske sykehus lytter til dette og følger rådene fra ekspertgruppen.

Gruppen har vært ledet av den norske professoren Per Olav Vandvik. De begrunner sitt råd slik:

  • Å operere har ingen effekt hverken på smerte, funksjon eller livskvalitet.
  • En operasjon kan være risikabel og utgjør en byrde for pasientene
  • Det er dyrt.

Ekspertgruppens rapport har blitt publisert i en større artikkel i British Medical Journal (BMJ), se her…

I artikkelen nevnes blant annet manuellterapi og øvelser som alternativ til operasjon.