Bruken av smertestillende øker

For mye paracetamol kan skade kroppen, men én av seks arbeidstakere bruker smertestillende for å komme seg gjennom arbeidsdagen. Sju av ti har hatt muskel- og skjelettsmerter den siste måneden.

I en undersøkelse Opinion har utført for LO-Aktuelt og FriFagbevegelse, oppgir fire av ti arbeidstakere at de har brukt smertestillende medisiner på jobb den siste måneden. Hver tiende arbeidstaker tar smertestillende én gang i uka eller oftere. Frisører er en yrkesgruppe som ofte rammes av muskel- og skjelettsmerter.

Hva slags smerter pillene skal lindre, svarer ikke undersøkelsen på. Men av de som har tatt piller på jobb, svarer fire av ti at smertene i noen eller stor grad skyldes jobben.

Resultatene fra undersøkelsen er gjengitt på frifagbevegelse.no.

En klar overvekt av dem er kvinner.

– Det er et høyt tall. Det betyr jo at det er mange som har smerter når de er på jobb, og at de antakeligvis må bruke smertestillende for å fungere godt nok i jobben, sier Eirik Degerud, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) til nettstedet.

STAMI har ikke gjort egne undersøkelser av bruken av smertestillende medisiner i arbeidslivet, forteller Degerud. Men statistikken fra SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø taler sitt tydelige språk: Det er mange arbeidstakere som er plaget med smerter.

– Sju av ti arbeidstakere oppgir at de har hatt muskel- og skjelettsmerter den siste måneden. Av disse svarer godt over halvparten at plagene er relatert til jobben.
– Tre av ti har dessuten vært plaget av hodepine eller migrene. Rundt 40 prosent av disse svarer at hodepinen helt eller delvis skyldes jobben.

Dette viser undersøkelsen

  • Fire av ti sysselsatte har brukt smertestillende medisiner på jobb den siste måneden.
  • Over halvparten av kvinnene har brukt smertestillende medisiner på jobb den siste måneden.
  • 12 prosent av de sysselsatte har brukt smertestillende på jobb én gang i uka eller oftere.
  • 16 prosent av de sysselsatte oppgir at de tar smertestillende i noen eller stor grad på grunn av forhold på jobben.
  • Blant dem som tar smertestillende på grunn av jobben, er mer enn sju av ti kvinner. Ansatte innen helse og omsorg er også overrepresentert i denne gruppen.
  • Blant dem som tar smertestillende på grunn av jobben, har 45 prosent grunnskole eller videregående skole som høyest fullførte utdanning,
Muskel- og skjelettsmerter
  • 68 prosent av de sysselsatte har muskel- og skjelettsmerter.
  • 42 prosent av de sysselsatte har smerter i nakke og skuldre.
  • 18 prosent har smerter i armene.
  • 37 prosent har smerter i ryggen.
  • 32 prosent har smerter i beina.

Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt

Lenke
Les sak på frifagbevegelse.no.