Bekkenleddsmerter forklart av FORMI

Ny informasjonsfilm om bekkenleddsmerter bygger blant annet på forskning fra Folkehelseinstituttet.

Filmen heter Bekkenleddsmerter og er laget av Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus OUS, i samarbeid med Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB), forskere fra ortopedisk klinikk OUS og Folkehelseinstituttet.

Filmen bygger blant annet på denne forskningen fra Folkehelseinstituttet:

Bekkenleddsmerter rammer ca. 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men mellom 2 000 – 4 000 fortsetter å ha plager også etter fødselen, og vil ha behov for helsetjenester.