Arbeidsforhold som fører til muskel- og skjelettplager

Ny rapport fra STAMI ser på sammenhenger mellom fysisk-mekaniske belastninger på arbeidsplassen og muskel- og skjelettplager.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, har publisert rapporten «Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager». Rapporten gir en kunnskapsstatus på feltet og oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammenhenger. I tillegg graderer den også hvor sikker man kan være på en sammenheng.

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser.

De fleste typer jobber har sammensatte eksponeringer og arbeidsoppgaver varierer over tid. Det er derfor umulig å gjennomføre ideelle vitenskapelige undersøkelser av sammenheng mellom arbeid og helse. Det konkluderes derfor med høyest mulig evidens når dokumentasjonen viser tilstrekkelige entydige funn.

Det er den høyest mulige evidens for en sammenheng mellom:

 • manuell håndtering (herunder spesielt løft) og muskel- og skjelettplager i nakke/skulder/arm, rygg og hofteartrose
 • kraftkrevende manuell håndtering alene og muskel- og skjelettplager i underarm og hånd
 • arbeid med nakken foroverbøyd og nakkeplager
 • foroverbøyd stilling i overkroppen og ryggplager
 • kombinasjon av foroverbøyd stilling og/eller rotasjon/sidebøyning og ryggplager
 • arbeid med armene hevet (spesielt med albue over skulderhøyde) og skulderplager
 • kne/huksittende arbeid og kneartrose
 • PC-bruk med tastatur/mus og musbruk alene og akutte kortvarige plager i nakke/skulder og arm. Evidensen er ikke tilstrekkelig for kroniske plager.
 • arbeid med vibrerende verktøy og vasospastiske symptom (hvite fingre) og sensonevrale symptom på hendene

Det er tilstrekkelig evidens for en sammenheng mellom:

 • manuell håndtering og kneartrose
 • manuell håndtering og skiveforandringer i ryggen
 • dra/skyveoppgaver og skulderplager
 • forflytning av pasienter og ryggplager
 • arbeid i ikke-nøytrale stillinger i håndledd og plager i underarm og hånd
 • arbeid med armene hevet og nakkeplager
 • kne/huksittende arbeid og ryggplager
 • statisk muskelaktivering i nakken og nakkesmerter
 • arbeid med tastatur og akutte kortvarige plager i nakke/skulder og arm. Evidensen er ikke tilstrekkelig for kroniske plager.
 • arbeid med støtte for underarmen og akutte plager i nakke/skulder og arm
 • fysisk tungt arbeid og skulderplager, kne/hofteartrose og ryggplager
 • repetitivt manuelt arbeid og plager i nakke/skulder og arm
 • helkroppsvibrasjon (herunder kjøring av transportmiddel) og ryggplager/isjiassymptom
 • arbeid med vibrerende verktøy og nakke-/skuldersmerter samt karpal tunnel syndrom (CTS)

Ifølge rapporten er det tilstrekkelig dokumentert sammenheng mellom flere mekaniske eksponeringer og muskel- og skjelettplager til at man bør vurdere mulige tiltak. Dette gjelder både myndighetskrav, så vel som praktiske tiltak på arbeidsplassen. STAMI håper at dokumentasjonen kan brukes i det forebyggende arbeidet for å redusere risikoen for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Les hele rapporten her…