Advarer mot Voltarol og Voltaren

Kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med opp mot 50 prosent, ifølge dansk studie.

En gruppe danske forskere har sett på virkestoffet diklofenak som finnes i Voltarol og Voltaren. Forskerne fulgte opp 6,3 millioner tilfeller der en dansk pasient har fått utskrevet resept på et legemiddel med diklofenak, andre NSAID-legemidler eller legemidler med virkestoffet parcetamol.

De fant at diklofenak-legemidlene kan øke risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer med opptil 50 prosent, sammenlignet med om man ikke tar noe legemiddel. Risikoøkningen ved bruk av diklofenak var 20 prosent høyere enn ved bruk av ibuprofen og paracetamol. Den var 30 prosent høyere enn ved bruk av naproxen.

Alle disse NSAID-stoffene og paracetamol økte altså risikoen for hjerte- og karsykdommer, men diklofenak mest.

Risikoøkningen var størst hos dem som allerede hadde forhøyet risiko eller allerede hadde vært rammet av hjerte- eller karsykdom, fant forskerne i studien som er publisert i tidsskriftet British Medical Journal.

Bruk heller Paracetamol

– Disse resultatene bekrefter noe vi har visst lenge, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen til forskning.no.

Han forteller at vi i Norge anbefaler å bruke så lite diklofenak som mulig, og heller bruke paracetamol-legemidler framfor NSAID-legemidler da det er et tryggere alternativ.

Paul Hjemdahl er professor i klinisk farmakologi ved Karolinska institutet i Stockholm. Han mener bruken av diklofenak er unødvendig høy, siden folk kan oppnå minst like god effekt på smerter og betennelser med andre legemidler som er mindre farlige å bruke.

Anbefaler lavest mulig dose

– For oss hos Novartis er pasientenes sikkerhet det aller viktigste. Vi hilser velkommen studier som bidrar til å øke kunnskapen om legemidlene våre, sier Nicklas Rosendal, kommunikasjonssjef for Novartis Norden til forskning.no.

– Som med de fleste legemidler finnes det risiko for bivirkninger, og slik vi opplyser i vår produktinformasjon bør man strebe etter lavest mulig dose og kortest mulig behandlingstid.

Advarselen omfatter ikke smørbare geleer.

Les mer på forskning.no…