Norsk helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens mest brukte medisinske oppslagsverk. 

Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet har nettopp signert kontraktene. Det melder Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Kontraktene gjelder de engelskspråklige, kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate, samt legemiddeloppslagsverket Micromedex. Disse oppslagsverkene har vært en del av Helsebibliotekets tilbud i flere år og er mye brukt, med til sammen tre millioner oppslag i 2018.

– Det er godt nytt for helsepersonell over hele landet at avtalene fornyes og gjelder i ytterligere tre år, sier Merete Kile Holtermann, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. På vegne av Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet avsluttet hun og hennes medarbeidere nylig anbudskonkurransen for anskaffelse av kliniske oppslagsverk.

– Det er en trygghet for både pasienter og helsepersonell at oppdatert, kvalitetssikret og klinisk rettet kunnskapsstøtte er tilgjengelig for leger og annet helsepersonell over hele Norge, fortsetter Holtermann.

BMJ Best Practice og UpToDate retter seg særlig mot klinikere og betyr kunnskapsstøtte i forbindelse med diagnostisering og behandling av pasienter.

Andre tilbud fra Helsebiblioteket

I tillegg til de kliniske oppslagsverkene, tilbyr Helsebiblioteket Legevakthåndboken, internasjonale tidsskrifter som Annals of Internal Medicine, British Medical Journal (BMJ), New England Journal of Medicine og Journal of The American Medical Association (JAMA), sentrale søkedatabaser innenfor medisin og helsefag, retningslinjer, prosedyrer, emnebibliotek og mye mer.

At helsepersonell i ett land har gratis tilgang til så omfattende kunnskapsstøtte er unikt i internasjonal sammenheng. De fleste oppslagsverkene og tidsskriftene i Helsebiblioteket er tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse uten pålogging*. Noen krever registrering, men både registrering og bruk er gratis for brukeren. Det er det offentlige som gjennom Helsebiblioteket betaler fellesregninga.

Selv om tidsskrifter, oppslagsverk og databaser er rettet mot helsepersonell, er det fritt fram for alle med norsk IP-adresse å bruke de samme kunnskapskildene.

*En IP-adresse er et unikt nummer alle datamaskiner som er koblet opp mot nettet får.

Lenke
www.helsebiblioteket.no