Nye markører for leddgikt

Lege Hilde Haugedal Nordal har kartlagt hvilke proteiner som reflekterer sykdomsaktivitet hos leddgiktspasienter.

Omtrent 0,5% av nordmenn har kronisk leddgikt. Dersom betennelsen i ledd ikke blir godt behandlet med medikamenter, kan det oppstå varig skade på brusk og bein. Behandlingsmål er derfor fravær av betennelse eller lav sykdomsaktivitet. For å nå målet må revmatologer skaffe seg et bilde av grad av sykdomsaktiviteten slik at behandlingen kan endres dersom målet ikke nås. Senkingsreaksjonen (SR) og C-reaktivt protein (CRP) er blodmarkører som til en viss grad reflekterer sykdomsaktivitet. Det trengs markører som bedre reflekterer leddgiktsaktivitet. Nordal har i sin doktorgradsavhandling undersøkt om proteinkomplekset calprotectin (S100A8/A9) og proteinet S100A12 kan være slike markører.

Les mer om hennes funn her…